1. Termeni generali
  Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.zeolitos.ro (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.pzeolitos.ro , ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul siteului.

In intelesul Termenilor si Condițiilor: „site” inseamna in continuare site-ul de internet www.zeolitos.ro ; „Administratorul site-ului” inseamna in continuare Zeolitos SRL, Aviatorilor 58/D, Oradea, Bihor, Romania; „Serviciul” inseamna orice serviciu oferit pe site, si/sau orice modul sau componenta a acestuia; „Utilizatorul” inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza siteul, care isi creeaza cont pe site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, altfel de cum sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indată accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

 1. Drepturile asupra continutului site-ului
  Continutul si elementele de grafica ale site-ului, inclusiv, dar fara a se limită la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) apartin Administratorului site-ului și partenerilor sai si reprezinta continutul site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Administratorului site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii site-ului fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de Continutul site-ului in general.

In cazurile in care conținutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip este preluat de Administratorului site-ului de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

Utilizatorii ințeleg si accepta ca toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul siteului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu siteul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca, in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii Continutului site-ului.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului siteului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa: Aviatorilor 58/D, Oradea, Bihor, cu mentiunea „Pentru echipa Zeolitos” sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a site-ului.

 1. Nota de informare privind protectia datelor personale
  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, statistica si/sau furnizare bunuri si servicii.

Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata in echipamentul terminal al utilizatorului este efectuata de Administratorul site-ului numai in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, in scop de marketing, reclama si publicitate si / sau furnizarea de bunuri si servicii. Tertii care stocheaza informatii sau au acces la informatiile stocate in echipamentul terminal al utilizatorului site-ului www.zeolitos.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiza a audientei si a performantei siteului si furnizorii de bunuri si servicii. Scopul general al procesarii acestor informatii de catre terti este furnizarea de servicii de reclama, marketing si publicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care o trimita apoi prin la Administratorul site-ului: Zeolitos SRL, Aviatorilor 58/D, Oradea, Bihor sau prin e-mail la: contact@zeolitos.ro

 1. Legatura cu alte site-uri
  Utilizatorii inteleg si accepta ca site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv siteuri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe site ori micrositeuri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul site-ului utile in legatura cu Continutul site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate siteurile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 1. Limitarea raspunderii
  Administratorul site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al siteului sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora, Administratorul site-ului si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic Administratorului site-ului, conexiunii la internet, conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul site-ului si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara niciun fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

 1. Legea aplicabila. Litigii
  Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a judetului Bihor.
 2. Modificarea Termenilor si Conditiilor
  Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de Serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului.