ZEOLIT

Pentru o vita de vie bogata

Studiu al efectului pozitiv pe termen indelungat al zeolitului natural asupra randamentului strugurilor

S-a demonstrat că randamentul mediu de struguri per plante de viță de vie, comparativ cu cifra de control de 1.8-2.8 (zaharoza masurata in suc de struguri ) a crescut cu 5-27%, în timp ce aciditate a scazut de la pH = 3.75 la 4.52 în funcție de tipul de zeolit natural și corespunzător îngrășăminte organo-zeolitice si durata de administrare a acestora in cultura de viță de vie.

Studiile efectuate în ultimul secol au dovedit că îmbogățirea solului cu zeoliti naturali contribuie la creșterea productivității diferitelor culturi agricole și care simultan se caracterizează printr-un post-efect . De fapt , spre deosebire de îngrășăminte minerale , aplicarea lor anuala nu este necesara, dar efectul pozitiv al acestor minerale asupra creșterii productivității plantelor se manifestă mai mulți ani [ 1-3 ].

Studiile anterioare referitoare la efectul zeolitilor naturali asupra producției de struguri au fost efectuate în Italia și în Grecia . Studiile efectuate în Grecia au arătat că aplicarea de roci cu conținut de heulandit și îngrășăminte organo - zeolitice preparate pe baza acestora ( amestec de zeolit cu gunoi de grajd ) pe sol are un efect semnificativ la sporirea productivitatii de struguri în al doilea an al experimentului .

Lucrarea prezenta prezinta rezultatele pozitive post-efect ale aplicarii a două tipuri de zeoliți asupra creșterii randamentului de struguri : post-efectul rocilor cu continut de heulandit in anul al doilea si al treilea dupa aplicare respectiv al rocilor cu continut de clinoptilolit in al doilea an al experimentului. Influența post-efect al îngrășămintelor organo - zeolitice făcute pe baza zeolitilor mai sus mentionati ( amestec de zeolit cu gunoi in proportie de1:1 ) a fost de asemenea studiat. Experimentele au fost efectuate pe o mică fermă , în Santorini ( Nordul Greciei ), într-o relativ veche podgorie de fructificare redusă , plantat în 1978 . Solul terenului in studiu a fost de culoare roșie , cu pH = 4,8 , cu capacitate scazuta a schimbului de cationi - 0.09 - 0.22 meq / g și fer-tilitate scăzută .

Rocile locale cu conținut de heulandit cu conținut de minerale principale cuprins intre 70-80 % și capacitatea de schimb de cationi 4,54 meq / g [ 3 ] și rocile cu conținut de clinoptilolit cu conținutul de mineral principal de 60-90 % , iar capacitatea de schimb de cationi - 3,3 meq / g [ 3 ] - au fost utilizate în experiment .Experimentele pe teren au fost efectuate în cinci variante. Prima variantă ( de control) , când pe termen de trei ani ( 2006 - 2008) îngrășăminte minerale nu s-au adăugat la sol . Obiectul de comparație a constat în cinci plante de viță de vie in creștere pe acest teren .A doua variantă , atunci când roci cu conținut de heulandit au fost macinate ( granulare 1-2 mm ) , la raportul - 500 g zeolit pe plantă a fost introdus în sol, plasat la o adâncime de 5-10 cm , cinci plante în total . Au fost aplicat Zeoliti numai în anul 2006 , în timp ce post-efectul de aplicare al zeoliților a fost studiat în perioada 2007-2008.

A treia variantă - când amestec de îngrășăminte organo - zeolitice au fost introduse în sol pe baza de 250 g de zeolit pisată și 250 g gunoi de grajd pe plantă, cu plasarea corespunzătoare de îngrășământ la adâncime de 5- 10 cm , la un total de 5 plante. Au fost introduse îngrășăminte în sol doar în 2006 , în timp ce post-efectul acestor îngrășăminte a fost studiat în perioada 2007-2008 .

A patra variantă - când roca cu conținut de clinoptilolit ( granulare 1-2 mm ) a fost introdusa in raport de 500 gr. zeolit pe plantă cu plasarea corespunzătoarela adâncimea - 5-10 cm , în total la 5 plante . Ingrasamintele au fost introduse în sol abia în 2007 , în timp ce post-efectul acestor îngrășăminte a fost studiată în 2008 .A cincea varianta - atunci când îngrășăminte organo – zeolitice ( amestec de clinoptilolit cu gunoi de grajd ) au fost introduse în sol pe baza de 250 g de zeolit zdrobit și 250 ggunoi de grajd pe plantă cu plasarea corespunzătoare a îngrășământului la adâncimea - 5-10 cm , în total cinci plante . Ingrasamintele au fost introduse în sol abia în 2007 , în timp ce post-efectul acestor îngrășăminte a fost studiată în 2008 .

Randamentul mediu de struguri per plantă de viță de vie a fost definit . Prin urmare randament total de struguri de la cinci plante a fost calculată în fiecare variantă cu recalculare în continuare pe plantă (randament mediu pe plantă ). Analiza datelor obținute demonstrează următoarele. In a doua variantă randamentul a fost crescut în comparațiecu cele obținute la varianta de control conform anilor: în 2006 - cu 76 % , în 2007 - ( post-efect ) cu 90% și în anul 2008 ( efect secundar ) - cu 115 %.

In a treia varianta randamentul de struguri a crescut cu 30 % , 80 % și respectiv 160 %. In a patra variantă randament de struguri a fost majorat pe ani , în comparație cu anul de control , în anul 2007 a fost majorat cu 42% , în 2008 ( post-efect ) cu 83 % . In a cincea variantă - cu 36% și respectiv cu 146 % .

Datele din tabel arată că cea mai mare creștere a randamentului de struguri are loc în perioada de post-efect și nu în anul de introducere a îngrășămintelor zeolitice și organozeolitice în sol. Creșterea producției de struguri în perioada de post-efect = (efect secundar) poate fi probabil explicata prin influenta a doi factori . Primul - aceasta este conditionarea solului în zona rizosferă a plantei, care se manifestâ mai bine in cazul introducerii de rocă cu conținut de heulandit în sol decât la introducerea de rocă cu conținut de clinoptilolit. Al doilea factor , mai important, este crearea unui anturaj microbian favorabil, în special creșterea numărului de microorganisme fixatoare de azot datorită influenței ingrasamintelor de zeoliti și îngrășămintelor organo - zeolitice . Acesta din urmă contribuie mai eficient la crearea unui mediu/anturaj microbian favorabil în sol

De asemenea s-a descoperit ca aplicarea ingrasamintelor zeolitice si organo-zeolitice au un anumit/specific efect asupra indicilor cantitativi ai mustului. În special, continutul de zahăr in must este crescut cu 5-27% iar aciditatea scade de la un pH = 3.75 la 4.52, în funcție de tipul de zeolit și îngrășămintul organo-zeolitic corespunzător. Astfel, sa dovedit că îmbogățirea solului cu zeoliți naturali și îngrășăminte organo-zeolitice realizate pe baza lor contribuie la o creștere semnificativă a randamentului de struguri în podgorii nefertile. Acest efect pozitiv se manifestă în doi-trei ani. Ca o consecință, necesitatea utilizării costisitoare și deficiene a îngrășămintelor minerale cade, reducând semnificativ reducand semnificativ prețul de struguri (preț de vânzare) și reducerea riscului de poluare mediu/solului cu substanțe care conțin azot.